Thời tiết Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai trong 7 ngày tới