Thời tiết Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai trong 10 ngày tới