Thời tiết Nậm Chảy, Mường Khương, Lào Cai

Mây rải rác 18 °

Mây rải rác

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.47 km/h
Điểm ngưng
15.74 °
UV
0.45

Nhiệt độ

Thời tiết Nậm Chảy, Mường Khương, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Nậm Chảy, Mường Khương, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối

16/ 21°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:19
Gió
2.12 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối

17/ 21°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Gió
1.73 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:19
Gió
1.99 km/h
Khả năng có mưa
6.3 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Gió
1.62 km/h
Khả năng có mưa
3.06 %
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:20
Gió
1.53 km/h
Khả năng có mưa
3.58 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nậm Chảy, Mường Khương, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nậm Chảy, Mường Khương, Lào Cai trong 7 ngày tới