Thời tiết Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai trong 7 ngày tới