Thời tiết Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai

Mây đen u ám 15 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 15°.

Thấp/Cao
15°/15°
Độ ẩm
99 %
Tầm nhìn
0 km
Gió
1.01 km/h
Điểm ngưng
14.95 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối

15/ 16°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Gió
1.19 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối

15/ 15°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Gió
1.16 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối

15/ 16°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Gió
1.07 km/h
Khả năng có mưa
3.28 %
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối

16/ 14°

Áp suất

1024 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Gió
2.73 km/h
Khả năng có mưa
1.78 %
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối

12/ 19°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Gió
2.12 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai trong 7 ngày tới