Thời tiết Lùng Khấu Nhin, Mường Khương, Lào Cai

Mưa nhẹ 15 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 15°.

Thấp/Cao
15°/15°
Độ ẩm
99 %
Tầm nhìn
0 km
Gió
0.91 km/h
Điểm ngưng
14.87 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lùng Khấu Nhin, Mường Khương, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Lùng Khấu Nhin, Mường Khương, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối

15/ 16°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Gió
1.19 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối

15/ 15°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Gió
1.16 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối

15/ 16°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Gió
1.07 km/h
Khả năng có mưa
3.28 %
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối

16/ 14°

Áp suất

1024 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Gió
2.73 km/h
Khả năng có mưa
1.78 %
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối

12/ 19°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Gió
2.12 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lùng Khấu Nhin, Mường Khương, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lùng Khấu Nhin, Mường Khương, Lào Cai trong 7 ngày tới