Thời tiết Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai trong 10 ngày tới