Thời tiết Tòng Sành, Bát Xát, Lào Cai 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tòng Sành, Bát Xát, Lào Cai trong 10 ngày tới