Thời tiết Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai trong 7 ngày tới