Thời tiết Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai

Mây rải rác 22 °

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
22°/22°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.33 km/h
Điểm ngưng
20.37 °
UV
0.56

Nhiệt độ

Thời tiết Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối

21/ 26°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:20
Gió
1.56 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối

21/ 26°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Gió
1.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Gió
1.5 km/h
Khả năng có mưa
6.89 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối

23/ 24°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Gió
1.15 km/h
Khả năng có mưa
3.63 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối

22/ 26°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Gió
1.17 km/h
Khả năng có mưa
4.48 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai trong 7 ngày tới