Thời tiết Quang Kim, Bát Xát, Lào Cai ngày mai

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

2 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

2 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

4 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quang Kim, Bát Xát, Lào Cai trong 24h tới