Thời tiết Nậm Pung, Bát Xát, Lào Cai

Mây đen u ám 20 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 20°.

Thấp/Cao
20°/20°
Độ ẩm
99 %
Tầm nhìn
0 km
Gió
0.4 km/h
Điểm ngưng
19.55 °
UV
0.03

Nhiệt độ

Thời tiết Nậm Pung, Bát Xát, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Nậm Pung, Bát Xát, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

19/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Gió
1.05 km/h
Khả năng có mưa
2.63 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

19/ 20°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Gió
0.61 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

19/ 21°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Gió
0.56 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối

20/ 19°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Gió
0.88 km/h
Khả năng có mưa
0.97 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Gió
0.76 km/h
Khả năng có mưa
0.51 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nậm Pung, Bát Xát, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nậm Pung, Bát Xát, Lào Cai trong 7 ngày tới