Thời tiết Mường Vi, Bát Xát, Lào Cai 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Vi, Bát Xát, Lào Cai trong 10 ngày tới