Thời tiết Dền Sáng, Bát Xát, Lào Cai

Mây thưa 17 °

Mây thưa

Cảm giác như 17°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.76 km/h
Điểm ngưng
15.28 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Dền Sáng, Bát Xát, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Dền Sáng, Bát Xát, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối

17/ 23°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Gió
1.36 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối

18/ 24°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Gió
1.47 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối

21/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Gió
1.12 km/h
Khả năng có mưa
0.47 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

19/ 21°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Gió
0.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

19/ 22°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Gió
0.91 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Dền Sáng, Bát Xát, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Dền Sáng, Bát Xát, Lào Cai trong 7 ngày tới