Thời tiết Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai

Mây thưa 28 °

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Thấp/Cao
28°/28°
Độ ẩm
66 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.7 km/h
Điểm ngưng
20.61 °
UV
3.73

Nhiệt độ

Thời tiết Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối

21/ 27°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Gió
1.43 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Gió
1.61 km/h
Khả năng có mưa
5.47 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối

22/ 23°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Gió
1.22 km/h
Khả năng có mưa
3.95 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối

22/ 26°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Gió
1.22 km/h
Khả năng có mưa
4.06 %
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối

21/ 29°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:22
Gió
1.1 km/h
Khả năng có mưa
0.31 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai trong 7 ngày tới