Thời tiết Bát Xát, Bát Xát, Lào Cai theo giờ

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

2 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

2 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

2 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

2 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

2 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

0 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bát Xát, Bát Xát, Lào Cai trong 12h tới