Thời tiết Bản Xèo, Bát Xát, Lào Cai

Bầu trời quang đãng 21 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Thấp/Cao
21°/21°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.6 km/h
Điểm ngưng
20.11 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bản Xèo, Bát Xát, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Bản Xèo, Bát Xát, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối

21/ 27°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Gió
1.32 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối

23/ 24°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Gió
1.59 km/h
Khả năng có mưa
6.96 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối

22/ 25°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Gió
1.23 km/h
Khả năng có mưa
3.43 %
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối

22/ 26°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Gió
1.38 km/h
Khả năng có mưa
5.72 %
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối

21/ 29°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:22
Gió
1.06 km/h
Khả năng có mưa
0.73 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bản Xèo, Bát Xát, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bản Xèo, Bát Xát, Lào Cai trong 7 ngày tới