Thời tiết Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai

Mây rải rác 24 °

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
78 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.64 km/h
Điểm ngưng
20.38 °
UV
1.72

Nhiệt độ

Thời tiết Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối

21/ 26°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:20
Gió
1.56 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối

21/ 26°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Gió
1.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Gió
1.5 km/h
Khả năng có mưa
6.89 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối

23/ 24°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Gió
1.15 km/h
Khả năng có mưa
3.63 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối

22/ 26°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Gió
1.17 km/h
Khả năng có mưa
4.48 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai trong 7 ngày tới