Thời tiết TP Rạch Giá, Kiên Giang

Mây cụm 25 °

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/25°
Độ ẩm
80 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.38 km/h
Điểm ngưng
21.34 °
UV
0.5

Nhiệt độ

Thời tiết TP Rạch Giá, Kiên Giang theo giờ

Thời tiết TP Rạch Giá, Kiên Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối

25/ 32°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:09
Gió
5.59 km/h
Khả năng có mưa
0.1 %
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối

24/ 31°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:09
Gió
5.83 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối

23/ 34°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:10
Gió
5.69 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối

25/ 30°

Áp suất

1009 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:10
Gió
4.47 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối

25/ 30°

Áp suất

1008 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:10
Gió
4.37 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa TP Rạch Giá, Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa TP Rạch Giá, Kiên Giang trong 7 ngày tới