Thời tiết TP Hà Tiên, Kiên Giang

Mây đen u ám 24 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
75 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.43 km/h
Điểm ngưng
19.55 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết TP Hà Tiên, Kiên Giang theo giờ

Thời tiết TP Hà Tiên, Kiên Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối

24/ 34°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:12
Gió
5.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối

26/ 33°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:12
Gió
4.56 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối

27/ 32°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:12
Gió
5.42 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối

27/ 30°

Áp suất

1008 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:12
Gió
5.83 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối

26/ 29°

Áp suất

1007 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:12
Gió
6.26 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa TP Hà Tiên, Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa TP Hà Tiên, Kiên Giang trong 7 ngày tới

Thời tiết TP Hà Tiên, Kiên Giang theo phường xã