Thời tiết Châu Thành, Kiên Giang

Mây cụm 33 °

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Thấp/Cao
33°/33°
Độ ẩm
45 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.07 km/h
Điểm ngưng
19.3 °
UV
11.38

Nhiệt độ

Thời tiết Châu Thành, Kiên Giang theo giờ

Thời tiết Châu Thành, Kiên Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối

22/ 32°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:09
Gió
5.54 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối

25/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:09
Gió
5.79 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối

23/ 31°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:09
Gió
4.97 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối

24/ 30°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:09
Gió
5.35 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối

26/ 28°

Áp suất

1009 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:09
Gió
7.48 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Thành, Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Thành, Kiên Giang trong 7 ngày tới