Thời tiết Phương Thiện, TP Hà Giang, Hà Giang

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 19°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
99 %
Tầm nhìn
2 km
Gió
0.9 km/h
Điểm ngưng
18.04 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Phương Thiện, TP Hà Giang, Hà Giang theo giờ

Thời tiết Phương Thiện, TP Hà Giang, Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

18/ 18°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Gió
1.11 km/h
Khả năng có mưa
0.22 %
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

18/ 18°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Gió
1.01 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Gió
0.83 km/h
Khả năng có mưa
0.17 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối

19/ 17°

Áp suất

1023 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Gió
2.11 km/h
Khả năng có mưa
1.53 %
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối

15/ 23°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Gió
1.79 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phương Thiện, TP Hà Giang, Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phương Thiện, TP Hà Giang, Hà Giang trong 7 ngày tới