Thời tiết Phương Độ, TP Hà Giang, Hà Giang

Bầu trời quang đãng 16 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Thấp/Cao
16°/16°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.96 km/h
Điểm ngưng
13.57 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Phương Độ, TP Hà Giang, Hà Giang theo giờ

Thời tiết Phương Độ, TP Hà Giang, Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối

16/ 22°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Gió
1.78 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối

20/ 21°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Gió
2.04 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

20/ 19°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Gió
1.15 km/h
Khả năng có mưa
7.66 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối

18/ 18°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Gió
1.01 km/h
Khả năng có mưa
0.31 %
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Gió
0.77 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phương Độ, TP Hà Giang, Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phương Độ, TP Hà Giang, Hà Giang trong 7 ngày tới