Thời tiết Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang theo giờ

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

9 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

0 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang trong 12h tới