Thời tiết Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang

Mây đen u ám 16 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 17°.

Thấp/Cao
16°/16°
Độ ẩm
96 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.05 km/h
Điểm ngưng
15.75 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang theo giờ

Thời tiết Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối

17/ 19°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Gió
2.23 km/h
Khả năng có mưa
0.35 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối

17/ 18°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Gió
2.11 km/h
Khả năng có mưa
6.33 %
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối

16/ 18°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:14
Gió
2.62 km/h
Khả năng có mưa
3.04 %
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối

16/ 17°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:14
Gió
2.42 km/h
Khả năng có mưa
0.62 %
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối

16/ 20°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:14
Gió
1.64 km/h
Khả năng có mưa
0.37 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang trong 7 ngày tới