Thời tiết Tát Ngà, Mèo Vạc, Hà Giang

Bầu trời quang đãng 10 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Thấp/Cao
10°/10°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.11 km/h
Điểm ngưng
8.13 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tát Ngà, Mèo Vạc, Hà Giang theo giờ

Thời tiết Tát Ngà, Mèo Vạc, Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối

9/ 16°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Gió
2.13 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối

14/ 15°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Gió
2.49 km/h
Khả năng có mưa
0.16 %
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối

13/ 12°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Gió
1.72 km/h
Khả năng có mưa
6.18 %
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối

11/ 12°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Gió
1.29 km/h
Khả năng có mưa
0.15 %
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối

12/ 13°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Gió
0.98 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tát Ngà, Mèo Vạc, Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tát Ngà, Mèo Vạc, Hà Giang trong 7 ngày tới