Thời tiết Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang

Mây đen u ám 19 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 19°.

Thấp/Cao
19°/19°
Độ ẩm
83 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.68 km/h
Điểm ngưng
16.16 °
UV
2.99

Nhiệt độ

Thời tiết Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang theo giờ

Thời tiết Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối

16/ 19°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Gió
2.26 km/h
Khả năng có mưa
0.37 %
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối

16/ 18°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Gió
2.58 km/h
Khả năng có mưa
6.2 %
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối

16/ 16°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:14
Gió
2.87 km/h
Khả năng có mưa
2.29 %
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối

16/ 19°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:14
Gió
2.67 km/h
Khả năng có mưa
0.79 %
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối

16/ 20°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:14
Gió
1.85 km/h
Khả năng có mưa
0.12 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang trong 7 ngày tới