Thời tiết Nậm Ban, Mèo Vạc, Hà Giang theo giờ

Áp suất

1021 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1021 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1021 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1020 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1020 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1020 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1020 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1021 mmhg

Tầm nhìn

5 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nậm Ban, Mèo Vạc, Hà Giang trong 12h tới