Thời tiết Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang theo giờ

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

6 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

6 km

Áp suất

1020 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

1 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang trong 12h tới