Thời tiết Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang ngày mai

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

6 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang trong 24h tới