Thời tiết Lũng Chinh, Mèo Vạc, Hà Giang

Mây đen u ám 12 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 12°.

Thấp/Cao
12°/12°
Độ ẩm
99 %
Tầm nhìn
5 km
Gió
0.94 km/h
Điểm ngưng
11.99 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lũng Chinh, Mèo Vạc, Hà Giang theo giờ

Thời tiết Lũng Chinh, Mèo Vạc, Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối

12/ 12°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Gió
1.24 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối

12/ 12°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Gió
1.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối

12/ 13°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Gió
1.38 km/h
Khả năng có mưa
0.21 %
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối

13/ 11°

Áp suất

1024 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Gió
2.93 km/h
Khả năng có mưa
0.65 %
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối

11/ 17°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Gió
2.06 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lũng Chinh, Mèo Vạc, Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lũng Chinh, Mèo Vạc, Hà Giang trong 7 ngày tới