Thời tiết Xà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang ngày mai

Áp suất

1013 mmhg

Tầm nhìn

9 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

2 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1013 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1013 mmhg

Tầm nhìn

9 km

Áp suất

1014 mmhg

Tầm nhìn

9 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang trong 24h tới