Thời tiết Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang

Bầu trời quang đãng 11 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Thấp/Cao
11°/11°
Độ ẩm
90 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.43 km/h
Điểm ngưng
8.95 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang theo giờ

Thời tiết Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối

10/ 16°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Gió
2.78 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối

14/ 16°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Gió
3.13 km/h
Khả năng có mưa
0.31 %
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối

14/ 12°

Áp suất

1023 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Gió
1.98 km/h
Khả năng có mưa
5.58 %
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối

12/ 13°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Gió
1.77 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối

13/ 14°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Gió
1.56 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang trong 7 ngày tới