Thời tiết Sính Lủng, Đồng Văn, Hà Giang theo giờ

Áp suất

1013 mmhg

Tầm nhìn

8 km

Áp suất

1013 mmhg

Tầm nhìn

9 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

9 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

3 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1013 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1014 mmhg

Tầm nhìn

10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sính Lủng, Đồng Văn, Hà Giang trong 12h tới