Thời tiết Sảng Tủng, Đồng Văn, Hà Giang

Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 17°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
96 %
Tầm nhìn
8 km
Gió
1.41 km/h
Điểm ngưng
16.18 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Sảng Tủng, Đồng Văn, Hà Giang theo giờ

Thời tiết Sảng Tủng, Đồng Văn, Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

15/ 18°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Gió
2.66 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối

17/ 20°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Gió
2.74 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

17/ 18°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:13
Gió
2.5 km/h
Khả năng có mưa
4.38 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

17/ 19°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:14
Gió
3.21 km/h
Khả năng có mưa
2.71 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

16/ 18°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:14
Gió
3.3 km/h
Khả năng có mưa
0.95 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sảng Tủng, Đồng Văn, Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sảng Tủng, Đồng Văn, Hà Giang trong 7 ngày tới