Thời tiết Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang theo giờ

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

0 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang trong 12h tới