Thời tiết Đồng Văn, Hà Giang ngày mai

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

0 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Văn, Hà Giang trong 24h tới