Thời tiết Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang

Mây đen u ám 19 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 19°.

Thấp/Cao
19°/19°
Độ ẩm
83 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.03 km/h
Điểm ngưng
16.37 °
UV
1.59

Nhiệt độ

Thời tiết Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang theo giờ

Thời tiết Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối

17/ 20°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Gió
2.84 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối

17/ 18°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:13
Gió
3.05 km/h
Khả năng có mưa
4.69 %
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối

16/ 17°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:14
Gió
3.37 km/h
Khả năng có mưa
2.04 %
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối

16/ 19°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:14
Gió
3.53 km/h
Khả năng có mưa
0.8 %
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối

16/ 20°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:14
Gió
2.36 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang trong 7 ngày tới