Thời tiết Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang

Mây đen u ám 16 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
16°/16°
Độ ẩm
95 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.82 km/h
Điểm ngưng
15.24 °
UV
0.24

Nhiệt độ

Thời tiết Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang theo giờ

Thời tiết Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối

15/ 17°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Gió
2.29 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối

17/ 18°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:13
Gió
2.69 km/h
Khả năng có mưa
0.11 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối

17/ 18°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:13
Gió
2.66 km/h
Khả năng có mưa
3.89 %
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối

16/ 18°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:14
Gió
3 km/h
Khả năng có mưa
3.01 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

15/ 19°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:14
Gió
3.34 km/h
Khả năng có mưa
1.31 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang trong 7 ngày tới