Dự báo thời tiết Đồng Nai 7 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.18 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.5°C

Mật độ mây
Mật độ mây

99%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.98 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.19°C

Mật độ mây
Mật độ mây

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
3.83 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.49°C

Mật độ mây
Mật độ mây

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
4.01 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.44°C

Mật độ mây
Mật độ mây

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
3.51 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.33°C

Mật độ mây
Mật độ mây

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
4.1 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.02°C

Mật độ mây
Mật độ mây

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
4.09 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.87°C

Mật độ mây
Mật độ mây

91%

Lượng mưa Đồng Nai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai 7 ngày tới