Thời tiết Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận

Mây đen u ám 24 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
79 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.27 km/h
Điểm ngưng
20.45 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 28°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:19
Gió
9.97 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối

25/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:19
Gió
10.16 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối

26/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:19
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối

24/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:19
Gió
9.52 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối

24/ 28°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Gió
8.96 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận trong 7 ngày tới