Thời tiết Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

Mây đen u ám 29 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
29°/29°
Độ ẩm
58 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.88 km/h
Điểm ngưng
20.3 °
UV
6.88

Nhiệt độ

Thời tiết Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

24/ 27°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Gió
8.37 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối

23/ 28°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Gió
9.47 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 28°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Gió
9.47 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 29°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Gió
10.05 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối

24/ 28°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Gió
9.19 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận trong 7 ngày tới