Thời tiết Hòa Minh, Tuy Phong, Bình Thuận

Mây rải rác 24 °

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
83 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.82 km/h
Điểm ngưng
20.51 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hòa Minh, Tuy Phong, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Hòa Minh, Tuy Phong, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối

23/ 28°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Gió
8.38 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối

23/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Gió
9.88 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối

24/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Gió
9.99 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 29°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Gió
10 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 29°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Gió
8.47 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hòa Minh, Tuy Phong, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hòa Minh, Tuy Phong, Bình Thuận trong 7 ngày tới