Thời tiết Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Mây đen u ám 29 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
29°/29°
Độ ẩm
55 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.43 km/h
Điểm ngưng
19.24 °
UV
4.52

Nhiệt độ

Thời tiết Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối

23/ 27°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Gió
5.67 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối

21/ 28°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Gió
6.83 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối

22/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Gió
7.27 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối

23/ 31°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Gió
7.67 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối

22/ 30°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Gió
5.47 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận trong 7 ngày tới