Thời tiết Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận

Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/25°
Độ ẩm
79 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.92 km/h
Điểm ngưng
21.58 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối

23/ 26°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Gió
7.32 km/h
Khả năng có mưa
2.54 %
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:21
Gió
6.36 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:21
Gió
6.22 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối

23/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:21
Gió
5.41 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối

23/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Gió
6.73 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận trong 7 ngày tới