Thời tiết Phan Lâm, Bắc Bình, Bình Thuận

Mây cụm 24 °

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
79 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.34 km/h
Điểm ngưng
19.86 °
UV
0.45

Nhiệt độ

Thời tiết Phan Lâm, Bắc Bình, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Phan Lâm, Bắc Bình, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối

23/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Gió
4.27 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối

21/ 27°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Gió
5.32 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối

22/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Gió
6.63 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối

23/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Gió
5.57 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối

23/ 31°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Gió
6.26 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Lâm, Bắc Bình, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Lâm, Bắc Bình, Bình Thuận trong 7 ngày tới