Thời tiết Phan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận

Mây đen u ám 32 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 33°.

Thấp/Cao
32°/32°
Độ ẩm
42 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.87 km/h
Điểm ngưng
18.6 °
UV
4.2

Nhiệt độ

Thời tiết Phan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Phan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối

23/ 28°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Gió
6.72 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối

21/ 30°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Gió
6.68 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối

22/ 30°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Gió
6.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối

23/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Gió
6.77 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối

22/ 31°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Gió
6.65 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận trong 7 ngày tới