Thời tiết Phan Hiệp, Bắc Bình, Bình Thuận

Mưa vừa 24 °

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
77 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.7 km/h
Điểm ngưng
20.1 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Phan Hiệp, Bắc Bình, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Phan Hiệp, Bắc Bình, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Gió
5.76 km/h
Khả năng có mưa
3.82 %
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:21
Gió
6.45 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:21
Gió
5.33 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối

23/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:21
Gió
5.94 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối

23/ 31°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Gió
6.53 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Hiệp, Bắc Bình, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Hiệp, Bắc Bình, Bình Thuận trong 7 ngày tới