Thời tiết Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận

Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/25°
Độ ẩm
79 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.92 km/h
Điểm ngưng
21.46 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối

23/ 26°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Gió
7.32 km/h
Khả năng có mưa
2.54 %
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:21
Gió
6.36 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:21
Gió
6.22 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối

23/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:21
Gió
5.41 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối

23/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Gió
6.73 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận trong 7 ngày tới