Thời tiết Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận

Mây thưa 22 °

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Thấp/Cao
22°/22°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.69 km/h
Điểm ngưng
19.6 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối

22/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Gió
5.22 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối

21/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Gió
6.74 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối

22/ 30°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Gió
6.99 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối

22/ 33°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Gió
5.91 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối

23/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Gió
6.89 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận trong 7 ngày tới